Kā Tu vari piesaistīt no 54 līdz 900 potenciālajiem klientiem katru mēnesi - bez aukstajiem zvaniem un bez stressa par to, kā piesaistīt nākamo klientu.
Bezmaksas apmācība notiks šo otrdien un ceturtdien 19:30 (online apmācības)
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
APMĀCĪBĀS UZZINĀSI
  • kā ar maksas reklāmām sistemātiski tiek piesaistīti klienti;
  • reālus piemērus, kā esam palīdzējuši citiem;
  • vairāk par pārdošanas sistēmu, ar kuras palīdzību mēs pārvēršam potenciālos klientus reālos klientos.
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Bezmaksas apmācības šo otrdien un ceturtdien 19:30  
Renars Reimandovs
Karate klubam 5 dienās piesaistīja 7 jaunus līgumus, kuru kopējā vērtība gadā ir 4200 EUR
Raimonds Burakēvičs
Sadarbībā ar Niku mēs līgumos ieguvām 5000 eiro, reklāmā iztērējot tikai pāris simtus.
Inese Fedorovska
Pēc tikšanās ar Niku pusotra mēneša laikā dubultoja savus ienākumus!
Mairita Liepiņa
Kopā sadarbībā ar Niku izveidojām sistēmu, kura ienes simtiem jaunu ieinteresētu cilvēku mēnesī, un tā ir norma.
Reģistrējies bezmaksas apmācībām
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Copyright © 2018 - NJ Holding SIA . All Rights Reserved.
Šī vietne nav daļa no Facebook tīmekļa vietnes vai Facebook Inc.

Šī vietne nav daļa no Facebook Inc. tīmekļa vietnes.
Vietnē publicētie piesaistes un pārdošanas rādītāji ir NJ Media rezultāti. NJ media negarantē vienlīdzīgu rezultātu sasniegšanu katram klientam. Jūsu rezultāti var atšķirties, jo tie ir atkarīgi no vairākiem faktoriem,  pieredze, attieksme, darba ētikas, produkta un citiem faktoriem.