Vēlies vairāk klientus? Mums ir sistemātisks veids kā tos piesaistīt!
(bez aukstiem zvaniem un stresa par to, kā iegūt nākošos klientus)
Marita Liepiņa: "Niks palīdzēja uztaisīt sistēmu, kura piesaista simtiem ieinteresētu klientu katru mēnesi!"
Piesakies uz sarunu ar ekspertiem un uzzini, kā Tavs bizness var izmantot šīs iespējas!
100% Bezmaksas saruna!
- NJ Media ir digitāla aģentūra, kura fokusēta uz klientu rezultātiem;
- Esam investējuši maksas reklāmās vairāk kā 100 000 EUR; 

- Esam izveidojuši divus online kursus: 
“Building My Momentum” un “Tavas Personīgās Izaugsmes Darbnīca”;
- Veidojam saturu Facebook, Instagram, Youtube;

-Attīstām un palīdzam dažādām kompānijām piesaistīt klientus.


CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Renars Reimandovs
Karate klubam 5 dienās piesaistīja 7 jaunus līgumus, kuru kopējā vērtība gadā ir 4200 EUR
Kitija Vingre
Kā Kitija piesaistīja 16 tikšanās ar potenciāliem klientiem jau pirmajā nedēļā
Martins Ginis
"Sadarbojoties ar Niku atdeve ir super, viss reklāmas budzets ir atgūts un sadarbība ir lieliska!"
Copyright © 2018 - NJ Holding SIA . All Rights Reserved.
Šī vietne nav daļa no Facebook tīmekļa vietnes vai Facebook Inc.

Šī vietne nav daļa no Facebook Inc. tīmekļa vietnes.
Vietnē publicētie piesaistes un pārdošanas rādītāji ir NJ Media rezultāti. NJ media negarantē vienlīdzīgu rezultātu sasniegšanu katram klientam. Jūsu rezultāti var atšķirties, jo tie ir atkarīgi no vairākiem faktoriem,  pieredze, attieksme, darba ētikas, produkta un daudziem citiem.