350 EUR vērta konsultācija 100% bezmaksas!
Vēlies vairāk klientus, lai pelnītu vairāk? Mums ir gatavi procesi, kas palīdz sistemātiski piesaistīt klientus! 
Karā testētas stratēģijas, kuras rada reālus rezultātus mūsu klientiem!
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Atsauksmes par NJ Media un Niku Jansonu
  • palīdzējuši vairāk kā 101 uzņēmumiem;
  • piesaistījuši šiem uzņēmumiem vairāk kā 32'553 potenciālus klientus;
  • 30+ veiksmes stāsti [video atsauksmēs] pierādījums šeit.
Kā no 756$ reklāmā pārdot virs 10'000 EUR Mana privātstunda - Helvijs 
Copyright © 2019 - NJ Media SIA . All Rights Reserved.
Šī vietne nav daļa no Facebook tīmekļa vietnes vai Facebook Inc.

Šī vietne nav daļa no Facebook Inc. tīmekļa vietnes.
Vietnē publicētie piesaistes un pārdošanas rādītāji ir NJ Media rezultāti. NJ media negarantē vienlīdzīgu rezultātu sasniegšanu katram klientam. Jūsu rezultāti var atšķirties, jo tie ir atkarīgi no vairākiem faktoriem,  pieredze, attieksme, darba ētikas, produkta un daudziem citiem.