Mēs palīdzam uzņēmumiem sistemātiski piesaistīt jaunus klientus caur sociālajiem tīkliem
 Mēs palīdzam uzņēmumiem sistemātiski piesaistīt jaunus klientus caur sociālajiem tīkliem
Strādājoši un karā testēti rezultāti
79
Uzņēmumiem palīdzējuši esam
25 553
Potenciālus klientus piegādājuši
Copyright © 2018 - NJ Holding SIA . All Rights Reserved.
Šī vietne nav daļa no Facebook tīmekļa vietnes vai Facebook Inc.

Šī vietne nav daļa no Facebook Inc. tīmekļa vietnes.
Vietnē publicētie piesaistes un pārdošanas rādītāji ir NJ Media rezultāti. NJ media negarantē vienlīdzīgu rezultātu sasniegšanu katram klientam. Jūsu rezultāti var atšķirties, jo tie ir atkarīgi no vairākiem faktoriem,  pieredze, attieksme, darba ētikas, produkta un daudziem citiem.